Thời gian dự thi :
- Bắt đầu: 8:00:00 Ngày 15/9/2022
- Kết thúc: 8:00:00 Ngày 15/10/2022


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, người phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.
II. NỘI DUNG:
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về phòng, chống ma túy.
III Kế hoạch, Quyết định thành lập BTC cuộc thi  Xem chi tiết
IV Thể lệ cuộc thi  Xem chi tiết
V Hướng dẫn thi  Tải tệp hướng dẫn tại đây